EUPL v0.1 draft - komentář FFII.cz

Z FFII.cz
Přejít na: navigace, hledání

Komentář FFII.cz k návrhu EUPL v0.1

FFII.cz vítá a oceňuje veřejnou diskusi k návrhu European Union Public License (EUPL), kterou v České republice iniciovala OSS Alliance.

Za hlavní problém a nedostatek předloženého návrhu Veřejné Licence Evropské Unie (EUPL) považujeme skutečnost, že EUPL není kompatibilní se základní licencí svobodného softwaru, GPL (GNU General Public Licence).

Jedním z nejvýznamnějších projektů svobodného softwaru je projekt svobodného operačního systému Debian. Jedním z unikátních rysů Debianu je jeho Společenská smlouva, která jasně deklaruje stoprocentní založení Debianu na svobodném softwaru (MZ). Obrátili jsme se proto s dotazem na kompatibilitu EUPL se Společenskou smlouvou projektu Debian do konference debian-legal@lists.debian.org (viz též odkazy). Všechny rekce na náš dotaz zmínily neslučitelné body se Společenskou smlouvou projektu Debian a nekompatibilitu s GPL. Tato nekompatibilita by měla za následek, že software licencovaný pod EUPL nesmí být v operačním systému Debian použit. Většinu připomínek debian-legal@lists.debian.org shrnují Nathanael Nerode (jeden z jeho komentářů uvádíme v příloze) a Francesco Poli. Doporučujeme prostudovat příspěvky týkající se EUPL v této konferenci (alespoň [1] a [2]). Za zmínku také stojí, že Společenská smlouva Debianu je základem definice Open-Source software.

Obrátili jsme se s dotazem na hodnocení EUPL také na prezidenta FSF Europe. Odpověd, kterou nám Georg C. F. Greve poslal uvádíme v příloze, jednoznačně z ní vyplývá, že FSF Europe považuje návrh EUPL za nekompatibilní s GPL. Navrhuje raději spolupráci na budoucí podobě GPL verze 3, než tříštění sil a prostředků vytvořením nové nekompatibilní licence.

Předložený návrh licence EUPL se nepochybně ubírá správným směrem. Ve stávající podobě je ale jen další copyleft licencí, která je nekompatibilní s GPL a dalšími licencemi svobodného a Open-Source software. Proto bohužel stávající svobodný software a Open Source software nemůže být použit v projektech EU vyžadujících licenci EUPL. Návrh EUPL by měl být v tomto smyslu přepracován.

Námitky a výhrady

 • Text licence není neutrální vůči pohlaví (tj. používá "he").
 • Akceptování licence kliknutím je neakceptovatelné při distribuci pouze zdrojových kódů.
 • Licence nutí při distribuci uvádět soukromé údaje.
 • Používání "website" se zdrojovými kódu může technologicky zastarat.
 • Licence by neměla být specifická pro autory z EU a pro autory mimo EU.
 • Jádro Free Software komunity licenci "uznávat" asi nebude. Free software projekty těžko budou přecházet na EUPL, pokud využívají GPL software od jiných dodavatelů. EUPL omezuje technické možnosti vývojáře a tím i celkovou užitnou hodnotu software vyvíjeného pod EUPL.
 • Potenciální konflikt s osobnostními autorskými právy (moral rights).
  • "Domníváme se, že je nutné, aby text EUPL byl předložen české open-source komunitě, aby ta měla možnost představit svůj názor na vznik takové licence a na to, zda bude ochotna tuto licenci uznávat," [Josef Hruška, pracovník odboru evropské integrace a mezinárodní spolupráce Ministerstva informatiky ČR].

Otázky

 • "Tento návrh vznikl z důvodů obav, že současné široce užívané open-source licence (např. GPL) nesplňují legislativní rámec EU."
  • Co konkrétně je na GPL v nepořádku? Tato otázka je zásadní. Obávame se totiž, že se někomu na GPL nelíbí právě to, že je velkým přínosem pro svobodný software.
  • Pokud opravdu existují objektivní důvody proč nelze v projektech Evropské komise využít GPL, bude možné společné použití licence EUPL s GPL? Obdobně se zcela běžně používá dvojí licencování kombinující MPL a GPL.
  • Je licence GPL platná na území EU?

Poznámky a komentáře

 • V doprovodných komententářích a analýzách k EUPL je licence GPL charakterizována jako virulentní (viral). Tento výraz je dishonestující a neměl by být používán v seriózní diskuzi. Navíc může u nezasvěceného čtenáře evokovat mylný dojem, že licence GPL se může šířit jaksi samovolně a přenášet se na další software. Tento nebezpečný mýtus vyvrací ve svém článku například Phil Albert: GPL: Viral Infection or Just Your Imagination?

Odkazy

 • Komentované odkazy a stanovisko FFII.org k licenci EUPL

Nepřímo související odkazy

Přílohy

Vyjádření prezidenta FSF Europe

From: Georg C. F. Greve <greve@fsfeurope.org>
To: Ales Cepek <ales.cepek@gmail.com>
Cc: president@fsfeurope.org, Ales Cepek <cepek@gnu.org>, cz-parl <cz-parl@ffii.org>, eupl@oss.cz
Date: Jul 24, 2005 12:41 PM
Subject: Re: public discussion on EUPL

 || On Thu, 21 Jul 2005 12:18:03 +0200
 || Ales Cepek <ales.cepek@gmail.com> wrote:

 ac> just recently I have learnt about the proposed European Union
 ac> Public License (EUPL). The public discussion on the EUPL proposal
 ac> is said to be launched. As this is clearly an important subject
 ac> (and I am sure, closely related to the software patents agenda),
 ac> I would like to ask, if FSF Europe (and/or FSF) is taking active
 ac> part in this discussion.

Yes, we are involved in the discussion. As I am sure you can imagine,
the situation is a little bit sensitive. Here is what can be
considered our official position on the issue:

We welcome the interest of the European Commission in Free Software,
which we have always supported as much as we could -- both politically
and by our participation in the framework programmes.

Generally, writing new licenses for Free Software is a well-meaning,
but ill-advised activity that usually diminishes the usefulness of the
software released under it, in the worst case to the point of becoming
useless: This is in particular true when they end up being GPL
incompatible and thus cannot intercombine with the vast majority of
Free Software that already exists.

The last version of the EUPL we were presented with was a copyleft,
GPL incompatible Free Software license. We are therefore sceptical
about its usefulness and would rather propose to cooperate on the
further evolution of the GNU General Public License (GPL) for which
the FSFE would be the European contact point and will gladly work with
the Commission.

Hope this helps.

Regards,
Georg

--
Georg C. F. Greve                 <greve@fsfeurope.org>
Free Software Foundation Europe         (http://fsfeurope.org)
Join the Fellowship and protect your freedom!   (http://www.fsfe.org)

Nathanael Nerode

From: Nathanael Nerode <neroden@twcny.rr.com>
To: debian-legal@lists.debian.org
Date: Jul 24, 2005 10:20 AM
Subject: Re: EUPL draft

OK. Problems found. Please forward these to the appropriate authority, since
I couldn't work out how to.

Distribution requirements require the provision of way too much information
about the licensor. "Geographic and electronic address"?  Come on.
"Geographic address" is a matter of privacy, most certainly.

I don't like the jurisdiction requirements, either. They appear biased
towards Europeans and against everyone else.

The attribution right should be restricted to *accurate* notices, which it
isn't. I raised this issue with the Apache License and they fixed it.

There's some really odd language in which it seems to imply that distribution
makes you a Licensor, which I don't think is right at all.

Everything else appears DFSG-free, though I may have missed something. There
are some other oddities, though.

It requires that in the case of distribution you provide "the different
technical steps to follow to conclude the License". But the License is
accepted upon exercise of otherwise prohibited rights, as with all normal
free software licenses, as it says in section 10. What's up with that?

The definition of Source Code is substantially worse than the GPL's
definition.

The use of "website" in "Provision of Source Code" is too specific and not
future-proof.

It's a bad example of license proliferation, because it's a new,
GPL-incompatible copyleft license.

Francesco Poli

From: Francesco Poli <frx@winstonsmith.info>
To: debian-legal@lists.debian.org
Date: Mon, 25 Jul 2005 23:59:16 +0200
Subject: Re: EUPL draft

On Mon, 25 Jul 2005 22:11:35 +0100 Anthony W. Youngman wrote:
(*) > Rich Walker cites the EUPL:
(*) > > In the countries where moral rights apply, the Licensor
(*) > > waives his right to exercise his moral right to the extent allowed by
(*) > > law in order to make effective the licence of the economic rights here
(*) > > above listed.
> 
> Actually, I didn't read it that way at all ... "if moral rights get in
> the way of this licence, then this licence takes precedence".

AFAIK, this is impossible at the moment.
Since moral rights are inalienable, it is my understanding that I cannot
make a legally binding commitment to *not* exercise them.

I can of course avoid exercising them, but I can still change my mind at
any time in the future...

Řádky začínající na (*) byly doplněny z důvodu zachování kontextu.

Výsledek jednání o EUPL a oficiální stanovisko za ČR do Bruselu

Sice to chvíli trvalo, ale na Ministerstvu Informatiky České Republiky zvítězil zdravý rozum a věcné argumenty.

V oficiálním stanovisku za Českou Republiku se mimo jiné doslovně píše: "Ministerstvo informatiky ČR dnes odeslalo připomínky k návrhu textu European Union Public Licence (EUPL). Své připomínky uzavírá konstatováním, že vznik další open source licence, kterou EUPL má být, je nadbytečným krokem a doporučuje zaměřit úsilí směrem ke spolupráci s autory současných nejvíce používaných licencí na jejich dalších verzích."

Toto stanovisko společně anglickým dopisem, který byl oficiálně poslán za ČR do Bruselu, přesněji sdružení IDABC (ze kterého iniciativa EUPL vzešla) je možné vidět na adrese http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=2925.

Tímto bych rád poděkoval p. Josefu Hruškovi a Janu Ladinovi, kteří jsou pod tímto dopisem podepsáni, za to že projevili racionální přístup a nezachovali se jako někteří z našich politiků podle hesla: "Když to někdo z EU chce musíme to udělat"

Na závěr bych jen dodal, že se stejným "pochopením" se EUPL setkala např. v Německu a tak je šance, že vše se v dobré obrátí.

Miroslav Ludvík, prosinec 2005